Kurumsal Kimlik Tasarımı | Gezgin Ajans A.Ş. ®

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Bir kişiyi tanımlarken; adı, kişiliği ve davranışları en önemli bilgilerdir. İnsanın doğasında bir canlıya veya bir nesneye kimlik verme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan herkesin biyolojik olarak benzersiz ve kendine özgü kimlik bilgileri bulunur.

Şirketler için de benzer bir durum söz konusudur. Şirketler, mesaj içeren veya içermeyen bir isme, kişiliğini yansıtacak ve hedef kitlesinin dikkatini çekecek bir logoya, onu piyasada farklılaştıracak bir şirket mottosuna sahiptir. Kurumsal olmayan şirketler bu tarz önemli noktaları es geçebilir ama kurumsallığa adım atmış ya da uzun vadeli hedefleri bulunan firmalar bu konulara çok dikkat etmelidir.

Peki kurumsal kimlik nedir, kurumsal kimliğin unsurları nelerdir ve bir şirket için neden önemlidir? Bu soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin kendisini iç paydaşlara ve dış paydaşlara doğru bir şekilde ifade etmek için sergilemiş olduğu projelerin tümüdür. Bu ifade etme yönteminin içeriğinde, şirketin nasıl göründüğü, davrandığı ve iletişim kurduğu gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Şirket kurumsal kimlik tasarımı ile sadece dış paydaşlara değiş iç paydaşlara da kendini yansıtmış olur.

İç paydaşlar: Şirket çalışanları, yatırımcılar, ortaklar
Dış paydaşlar: Müşteriler, Tüketiciler, medya, vb..

Kurumsal kimliğin 3 ana unsuru bulunmaktadır. Bunlar;

● Kurumsal iletişim
● Kurumsal tasarım
● Kurumsal davranış

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, bir işletmenin, olumlu bir bakış açısı ve tek tip bir şirket imajı oluşturmak için sahip olduğu kurumsal bilgileri, iç ve dış paydaşlara nasıl ilettiği ve aktardığıdır.

Kurumsal Tasarım

Kurumun görsel olarak bir kimliğe sahip olması gerekir. Bunun için de doğru logo seçimi, doğru renk seçimi ve doğru slogan gibi önemli unsurlar bulunmaktadır. Kurumsal tasarım hazırlanırken aşağıda yer alan başlıklar çok iyi bir şekilde oluşturulmalıdır.

Logo: Şirketin bakış açısını ve ürün gamını doğru bir şekilde ifade etmelidir. Logo o kadar güçlüdür ki, tek başına sizin tanınmanızı sağlayacak bir faktördür. Apple’ın logosunu görmemiz, markayı ve tüm ürünlerini gözünüzün önüne getirmeye yeten bir detaydır.
Renk Seçimi: Markayı temsil eden renkler markanın doğru bir şekilde pazarlaması açısından çok önemlidir. Nöropazarlama içerisinde önemli bir yere sahip olan renkler, firmanın kendini ifade etmesinde ve müşteriyi harekete geçirecek bir itici güç olması bakımından önemlidir.
Yazı Tipi Seçimi: Bir şirketin sahip olduğu yaklaşımı, karakteri ve yaklaşımı net bir şekilde ifade eden detaylardan biridir.
Websitesi: Günümüz dünyasında, her firmanın bir websitesi bulunmak zorundadır. Online satış yapmasa dahi bir şirketi web sitesi ile kendini dijital dünyada ifade etmiş olur. Kurumsal web tasarım çözümleri de sizlere sunuyoruz.
Firma Ofis Tasarımı: Akıllara gelmese de ofis tasarımı şirketi ifade eden diğer kurumsal kimlik unsurlarından biridir. Küresel bir marka oluşturmak kolay değil. Firmalar sadece çalışanlarına konfor sağlamak için değil aynı zamanda, kurumsal kimlik oluşturmak için ofis tasarımlarına dev bütçeler ayırırlar.

Kurumsal Davranış

Firmanın sahip olduğu değerler, yaklaşım ve etik kuralları kurumsal davranışını yansıtır. Kurumsal davranış da kurumsal kimliğin önemli parçalarından biridir.

Doğru bir kurumsal davranış oluşturmak şirket imajı açısından çok önemlidir. Hedef kitlenizin sempatisini kazanmak istiyorsanız, kurumsal davranış üzerine çalışmanız gerekir. Bazı firmaların uygulamış olduğu sosyal politikalar sayesinde, müşterilerin büyük bir kısmı ürün ve hizmetlerini tam olarak incelemeden, sadece sempati duydukları için o firmadan satın alma gerçekleştirirler.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kurumsal kimlik tasarımı oluşturulurken aşağıda yer alan unsurlara dikkat etmelisiniz.

Sizi Farklı Kılıyor Mu?: Doğru bir kurumsal kimlik tasarımı, sizi bulunduğunuz pazar içerisinde farklı kılmalıdır. Sahip olduğunuz kurumsal kimlik ile birlikte pazardaki paydaşlar sizin isminiz geçmeden firmanızı tanıyabiliyorsa, başarılı olmuşsunuz demektir.
Farkındalık Oluşturuyor Mu?: Sahip olduğunuz kurumsal kimlik hem şirket içerisinde hem de dışında bir farkındalık oluşturmalıdır.
Pazar Varlığına Etkisi Var Mı?: Sahip olduğunuz kurumsal kimlik sayesinde güvenilir bir şirket olduğunuz ve piyasadaki varlığınız ifade edilmelidir.
İtibar Kazandırıyor Mu?: Profesyonel bir şekilde oluşturulmuş kurumsal kimlik, şirket itibarını artırmalıdır. Kurumsal kimliğin itibarı artıran etkisi zamanla oluşur.
Müşterilerde Sadakat Duygusu Oluşturuyor Mu?: Profesyonel bir kurumsal kimlik, müşteri tarafında sadakat oluşturmalıdır. Bu sayede müşteri, sahip olduğunuz ürün gamı için başka bir tedarikçi aramaz.

Starbucks sahip olduğu kurumsal kimlik tasarımı ile yukarıdaki unsurların büyük kısmını karşıladığına inanılıyor. Starbucks gibi önemli kurumsal kimlik tasarımları incelenerek, doğru yaklaşımlar oluşturulabilir.

Kurumsal Kimlik Fiyatı?

Kurumsal kimlik fiyatlandırması, firmanın beklentilerine göre farklılık göstermektedir. Başlangıç seviyesinde bir kurumsal kimlik tasarımı, 10.000 TL üzerinde fiyatlandırmaya sahiptir. Uluslararası bir kurumsal kimlik oluşturmak için minimum 50.000 TL üzerinde bir yatırımı gerçekleştirmeniz gerekir.

Firmanın talep ettiği beklentilere göre kurumsal kimlik fiyatı farklılık gösterebilir. Kurumsal kimlik fiyatını etkileyen temel unsurlar aşağıdaki gibidir;

● Lokal Kurumsal Kimlik – Uluslararası Kurumsal Kimlik
● Uluslararası Logo Tasarımı
● Logo ve marka patent işlemleri (Lokal ve uluslararası)
● Branding (Marka) oluşturma
● Ofis promosyon ekipmanları
● Müşteri promosyon ürünleri

Kurumsal Kimlik Ajansı

Kurumsal kimlik tasarımı, kurumsal kimlik ajansları tarafından geliştirilmektedir. İşletmenin öncelikli yapması gereken, ihtiyaçları ve bu proje için ayırmayı düşündüğü bütçeyi belirlemektir. Sonrasında kurumsal kimlik ajansı olarak sizlere özel teklif oluşturabiliriz. Kurumsal kimlik ajansı, firmanın beklentilerini (logo, kurumsal kimlik oluşturma, branding, promosyon ürünler, vb.) öğrendikten sonra, bir fiyat çalışması yapar ve sizinle paylaşırız.

Gezgin Ajansı ile çalışırken, sözleşmeli bir şekilde, projenin detaylarını belirliyoruz. Projenin kapsamı belirtilerek, iki tarafın da sağlıklı bir şekilde projeyi sonlandırması sağlanmış oluruz.

ARAYIN

WhatsApp WhatsApp